Lucie van Schaik

Geboren en opgegroeid in de steden Groningen en Eindhoven.
Gestudeerd in Nijmegen en Arnhem en nu wonend en werkend in noordoost Friesland.

Lucie heeft eerst een rechtenstudie afgemaakt. Toen het werk haar tegen begon te staan begon ze weer te schilderen. Iets wat ze van kinds af aan al gedaan had. Ze besloot de knoop door te hakken ging studeren aan de Hogeschool voor de kunsten te Arnhem.

Al deze wisselingen hebben ook hun sporen getrokken in haar werk. In veel werk zit een mathematische kant en een emotionele toets. In de loop van de jaren is die emotionele toets steeds krachtiger geworden. Het schilderen is voor Lucie een communicatie tussen haar en het doek. Het blijft spannend en soms ook wel eens beangstigend. In al die jaren kan Lucie nog steeds verbijsterd zijn door wat er uitkomt.

Haar eigen zoektocht is haar belangrijkste inspiratiebron. Haar schilderijen, tekeningen, etsen, fotografie en ruimtelijke expressie spreken hun eigen taal en vertellen een verhaal.

Een verhaal over mensen
die zich opgesloten voelen,
zich ontfermen over anderen of zichzelf.
Proberen uit te breken. In cirkels ronddraaien.
om uiteindelijk in een eindeloze spiraal te komen van
zoeken en groeien.

De kern zoeken bij ieder levend wezen. De angst, de pijn, het verdriet, het verlangen.
Haar schilderijen proberen al die duertjes open te maken,
te kijken naar wat daarachter ligt.